Skladovanie:

Stredisko Tekovské Lužany zabezpečuje čistenie a sušenie produktov rastlinnej výroby a ich skladovanie v deviatich podlahových skladoch o celkovej kapacite 20 000 t. V areáli sa nachádza taktiež certifikovaný sklad pesticídov.


Poradenstvo:

Poskytovanie odborných informácií pri pestovaní, ošetrovaní a výžive rastlín, vrátane obhliadok porastov.

Služby ProAgros Služby ProAgros Služby ProAgros Služby ProAgros