Nákup a predaj agrokomodít

Obiloviny:
Pšenica potravinárska
Pšenica tvrdá
Pšenica kŕmna
Jačmeň sladovnícky
Jačmeň kŕmny
Raž ozimná
Tritikále
Kukurica potravinárska
Kukurica kŕmna
Ovos siaty
Olejniny:
Repka olejná
Slnečnica ročná
Sójové bôby
Mak siaty
Strukoviny:
Hrach potravinársky
Hrach kŕmny
Šroty a výlisky:
Sójový extrahovaný šrot
Repkový šrot a výlisky
Slnečnicový šrot a výlisky

Predaj

Pesticídy:
Herbicídy
Fungicíty
Insekticídy
Rodenticídy
Moridlá
Hnojivá:
Priemyselné
Listové
Osivá:
Obiloviny
Olejniny
Strukoviny
Krmoviny

Finančná podpora farmárom:

Poskytovanie prefinancovania vstupov pre rastlinnú výrobu s možnosťou splácania dodávkou agrokomodít.

Ilustračné foto Ilustračné foto Ilustračné foto Ilustračné foto