OBCHODNÁ KANCELÁRIA LEVICE:

PROAGROS Levice, s.r.o.
Moyzesova 14, 934 05 Levice
IČO: 34119329
IČ DPH: SK2020402758
Obch. reg.: OS Nitra, odd. s.r.o., vl.č.1214/N
Email: proagros@proagros.sk
Tel./Fax. 00421 36 6224 035

Asistentka:
Tímea Kissová
Email: kissova@proagros.sk
Tel./Fax. 00421 36 6228 251
Mobil: 00421 903 795 955

Správca administratívy:
Ing. Elena Kotorová
Email: kotorova@proagros.sk
Tel. 00421 36 6228 251
Fax. 00421 36 6224 035

Vedenie spoločnosti:
Ing. Štefan Škarba
Obchod: pesticídy, osivá, hnojivá
Odborné poradenstvo
Email: skarba@proagros.sk
Tel. 00421 36 6313 628
Mobil: 00421 903 457 945

Ing. Roman Čerťanský
Obchod: agrokomodity
Administratíva, ekonomika
Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu
Email: certansky@proagros.sk
Tel.: 00421 36 6313 792
Mobil: 00421 903 457 949Obchodníci:
Ing. Milan Lepiš
Email: lepis@proagros.sk
Mobil: 00421 903 457 944

Logistika:
Milada Valachová
Email: valachova@proagros.sk
Tel.: 00421 36 6313 011
Mobil: 00421 903 781 425

Ing. Radovan Szabó
Email: logistik@proagros.sk
Tel.: 00421 36 6336 351
Mobil: 00421 903 457 941

Ekonomika:
Hlavný ekonóm: Ing. Alžbeta Obertová
Email: obertova@proagros.sk
Tel.: 00421 36 6336 350

Finančný účtovník, personalista:
Ing. Eva Petrikovicsová
Email: petrikovicsova@proagros.sk
Tel.: 00421 36 6336 350

Účtovník zásob: Ing. Zuzana Špaňová
Email: uctovnik@proagros.sk
Tel.: 00421 36 6336 352

Účtovník služieb: Ingrid Szirmaiová
Email: szirmaiova@proagros.sk
Tel.: 00421 36 6336 352

Fakturant: Ing. Jaroslava Ladňáková
Email: fakturant@proagros.sk
Tel.: 00421 36 6336 352

STREDISKO SLUŽIEB TEKOVSKÉ LUŽANY:

PROAGROS Levice, s.r.o.
ul. SNP 129, 935 41 Tekovské Lužany

Vedúci strediska:
Mgr. Jaroslav Somor
Email: mesarova@proagros.sk
Tel.: 00421 36 7723 837
Mobil: 00421 903 201 136

Skladník:
Ing. Dalibor Viglaš
Email: luzany@proagros.sk
Tel./Fax. 00421 36 7723 837
Mobil: 00421 911 316 938

Laboratórium:
Ildiko Smolková
Email: laboratorium@proagros.sk
Tel./Fax. 00421 36 77 23 837