OBCHODNÁ KANCELÁRIA LEVICE:

PROAGROS Levice, s.r.o.
Moyzesova 14, 934 05 Levice
IČO: 34119329
IČ DPH: SK2020402758
Obch. reg.: OS Nitra, odd. s.r.o., vl.č.1214/N
Email: proagros@proagros.sk
Tel.: 00421 36 62282 51

Vedenie spoločnosti:
Ing. Štefan Škarba
Obchod: pesticídy, osivá, hnojivá
Odborné poradenstvo
Email: skarba@proagros.sk
Tel. 00421 36 6313 628
Mobil: 00421 903 457 945

Ing. Roman Čerťanský
Obchod: agrokomodity
Administratíva, ekonomika
Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu
Email: certansky@proagros.sk
Tel.: 00421 36 6313 792
Mobil: 00421 903 457 949

Asistentka:
Tímea Kissová
Email: kissova@proagros.sk
Tel.: 00421 36 6228 251
Mobil: 00421 903 795 955

Správca administratívy:
Adriana Pažická
Email: pazicka@proagros.sk
Tel. 00421 36 6228 251
Obchodníci:


Ing. Roman Čerťanský
Email: certansky@proagros.sk
Mobil: 00421 903 457 949


Ing. Štefan Škarba
Email: skarba@proagros.sk
Mobil: 00421 903 457 945


Bc. Lucia Uhnáková
Email: uhnakova@proagros.sk
Mobil: 00421 903 457 944


Brigita Kišová  
Email: trade@proagros.sk
Mobil: 00421 902 811 343


Ing. Andrea Czúdorová
Email: czudorova@proagros.sk
Mobil: 00421 903 457 952

Logistika:


Sylvia Havranová
Email: logistik@proagros.sk
Tel.: 00421 36 6313 011
Mobil: 00421 903 457 941


Milada Valachová
Email: valachova@proagros.sk
Tel.: 00421 36 6313 011
Mobil: 00421 903 781 425

Ekonomika:
Hlavný ekonóm: Ing. Zuzana Szekerová
Email: ekonom@proagros.sk
Tel.: 00421 36 6336 350

Finančný účtovník, mzdový účtovník:
Ing. Eva Petríkovicsová
Email: petrikovicsova@proagros.sk
Tel.: 00421 36 6336 350

Účtovník zásob: Eva Kántorová
Email: uctovnik@proagros.sk
Tel.: 00421 36 6336 352

Účtovník služieb: Ingrid Szirmaiová
Email: szirmaiova@proagros.sk
Tel.: 00421 36 6336 352

Fakturant: Ing. Elena Kotorová
Email: fakturant@proagros.sk
Tel.: 00421 36 6336 352

STREDISKO SLUŽIEB TEKOVSKÉ LUŽANY:

PROAGROS Levice, s.r.o.
ul. SNP 1333/220, 935 41 Tekovské Lužany

Vedúci strediska:
Mgr. Jaroslav Somor
Email: somor@proagros.sk
Tel.: 00421 36 7723 837
Mobil: 00421 903 201 136

Agronóm:
Email: luzany@proagros.sk
Email: sklad@proagros.sk
Mobil: 00421 911 316 938

Skladník CHOP, osivá, hnojivá:
Ing. Martina Hečková
Email: luzany@proagros.sk
Email: sklad@proagros.sk
Mobil: 00421 911 316 938

Skladník komodity:
Zoltán Szolcsánszky
Email: vaha@proagros.sk
Mobil: 00421 903 237 955

Laboratórium:
Soňa Ferenczová

Mária Hudecová 
Email: laboratorium@proagros.sk
Tel.: 00421 36 77 23 837