Spoločnosť PROAGROS Levice, s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1995.
Predmetom podnikania je nákup a predaj agrokomodít na území štátov Európskej únie, poskytovanie vstupov pre prvovýrobu, poradenstvo, pozberová úprava produktov rastlinnej výroby a skladovanie.
Meno spoločnosti je zárukou zdravotnej neškodnosti produktov, kvalitne vykonávanej práce, spokojnosti zákazníkov a zamestnancov.

PROAGROS Levice, s.r.o. pri svojom pôsobení kladie maximálny dôraz na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti produktov a poskytovanie kvalitných služieb s cieľom uspokojiť svojich zákazníkov. Z tohoto pohľadu vychádza aj koncepcia kvality, ktorá je orientovaná na plnenie požiadaviek legislatívy, zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti a potravinovej bezpečnosti agrokomodít, spokojnosť zákazníkov, požiadavky trhu, vedenie a organizáciu obchodnej činnosti a v neposlednej miere aj na dosiahnutie hospodárskeho úspechu spoločnosti.

Na základe dodržiavania spomenutých princípov je firma držiteľom nasledovných certifikátov.